W dniach 30-31 stycznia 2014 w Orelcu (Uherce Mineralne) miały miejsce dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych funkcjonujących na rzecz Konwencji Karpackiej w Euroregionie Karpackim.


Spotkanie odbyło się w ramach projektu „System monitoringu Konwencji Karpackiej" PL-SK/KAR/IPP/III/45 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.


W trakcie spotkania, Elżbieta Pieniążek-Niemczuk – Koordynator projektu „System monitoringu Konwencji Karpackiej" przedstawiła Partnerów projektu, zrealizowane w jego ramach działania, jaki i zakładane rezultaty.Krzysztof Staszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia" przedstawił zapisy Konwencji Karpackiej oraz poprowadził dyskusję nt. wspólnych projektów służących realizacji postanowień Konwencji Karpackiej. Ekspert po stronie polskiej, Grzegorz Sitko poprowadził blok nt. „Szanse, problemy w rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie". Istotnym punktem warsztatów było przedstawienie wyników badań audytowo-monitoringowych dotyczących wdrażania Konwencji Karpackiej przez eksperta z Polski, Panią Małgorzatę Draganik oraz eksperta ze Słowacji, Pana Mirona Mikitę – Dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego Svidnik.


Punktem kulminacyjnym warsztatów było podpisanie przez zebranych przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych deklaracji o współpracy na rzecz Konwencji Karpackiej.

orelec01   orelec02

 

pdf  Agenda warsztaty