Charakteristika analyzovaného územia – styk Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja
Južná hranica Podkarpatského vojvodstva predstavuje zároveň severnú hranicu Prešovského kraja, a to 129,7 km poľsko-slovenskej hranice. Podkarpatské vojvodstvo poníma územie značne väčšie ako Prešovský kraj, a to 5,7% z celkovej rozlohy Poľska, zatiaľ čo Prešovský kraj predstavuje 18% z rozlohy Slovenska. Treba povedať, že Podkarpatské vojvodstvo je jedným zo šestnástich vojvodstiev v Poľsku a Prešovský kraj jedným z ôsmich krajov na Slovensku. Okrem toho treba dodať, že územie Poľska je šesťkrát väčšie ako územie Slovenska a ľudnatosť sedemkrát vyššia. Napriek týmto značným rozdielom na národnej úrovni, sú si územia, ktoré boli vzaté na analýzu, veľmi podobné, ako vzhľadom na úroveň hospodárskeho vývoja, tak aj na kultúrnu úroveň.
Terény obidvoch území sú veľmi rozdielne. Vystupujú tu vysoké hory, vrchoviny, pahorky i roviny. Je to oblasť veľmi oceňovaná z prírodného hľadiska a v tejto súvislosti boli vytvorené mnohé formácie za účelom ochrany prírody. Prírodné hodnoty obidvoch regiónov vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj turistiky.
Ak to zhrnieme, môžeme povedať, že medzi Podkarpatským vojvodstvom a Prešovským krajom vystupujú ako isté podobnosti, tak aj rozdiely. Vo vysokej miere vyplývajú z geograficko-prírodných podmienok, právno-organizačných a spoločensko-politických podmieneností, či tiež do istej miery historických.