środa, 28 październik 2020
plensk

Wystawa o Łopience

Od 16 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie  przy ul. Rajskiej 1 będzie eksponowana wystawa „Za górą – historia cerkwi w Łopience”. Wystawa przedstawia dzieje zniszczenia i odbudowy największego przed II wojną światową greckokatolickiego sanktuarium maryjnego w Bieszczadach oraz o ostatnich 90 latach zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski – Łopienki.


Wieś Łopienka została założona, podobnie jak inne wsie bieszczadzkie, na prawie Wołoskim. Za okres lokowania uznaje się lata poprzedzające rok 1543. Założona przez rodzinę Balów. Przez kolejne stulecia wieś przechodziła z rąk do rąk na drodze dziedziczenia, nie wpływało to jednak znacząco na monotonne, znojne życie mieszkańców wsi – Bojków. Centralnym punktem każdej bojkowskiej wsi była cerkiew. W Łopience już w roku 1757 została ufundowana murowana cerkiew parafialna pod wezwaniem Św. Paraskewii. Umieszczono w niej ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, która już w tamtym okresie uchodziła za cudowną. Pierwsze wzmianki o niej wg. różnych badaczy pochodzą z przełomu lat 50. i 60. XVIII wieku. Po II wojnie światowej wieś została całkowicie wyludniona, a zabudowania z czasem rozebrano. Jedynym zachowanym budynkiem jest cerkiew, która od 1983 roku jest stopniowo remontowana. Dziś tętni życiem, odbywają się tutaj msze, wspólne kolędowanie, wydarzenia kulturalne oraz odpusty.


Źródła: Karpaccy.pl. Nasze Bieszczady


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl