wtorek, 19 styczeń 2021
plensk

Wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat

W lipcu 2019 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” rozpoczęło realizację projektu pn. Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat. Przedsięwzięcie jest finasowanie przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO).

W ramach priorytetu 4, Narodowy Instytut Wolności skierował wparcie do think tanków, organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: rozbudowę strony: www.konwencjakarpacka.org.pl, przeprowadzenie badania dotyczącego m.in. świadomości lokalnej społeczności na temat potencjału, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kierunków rozwoju terenów zamieszkiwanych przez te społeczności i związanej z tym jakości ofert turystycznych na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim, wydanie 6 numerów specjalnych czasopisma Karpacki Przegląd Społeczno-Gospodarczy, doposażenie i wsparcie instytucjonalne działalności Stowarzyszenia.

 

dr Agnieszka Pieniążek

Polecane strony:

https://www.niw.gov.pl/

http://www.konwencjakarpacka.org.pl/pl/a.


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl