niedziela, 14 lipiec 2024

Badania dotyczące produktów regionalnych i lokalnych w Karpatach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promicji Podkarpacia "Pro Carpathia" na zlecenie New Direction – Foundation for European Reform z siedzibą w Brukseli (organizacji non-profit, częściowo finansowanej przez Parlament Europejski) prowadzi badania dotyczące produktów regionalnych i lokalnych, wykonywanych tradycyjnymi technikami w polskiej części Karpat.
Badanie to pozwoli na zidentyfikowanie najważniejszych problemów w rozwoju produktów lokalnych i regionalnych oraz wypracowaniu rekomendacji w zakresie systemów wsparcia producentów oraz zachowania regionalnych i lokalnych produktów. Propozycje rozwiązań w tym zakresie zostaną wykorzystane w projektowaniu nowych mechanizmów wsparcia.
W tym celu opracowana została ankieta, która pozwoli w szerszym kontekście odnieść się do przedstawionego zagadnienia.

Będziemy Państwu wdzięczni za poświęcenie 5 minut na wypełnienie akniety, która pomoże w dokonaiu analizy: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3k4EmYqz5FHhJrlVmL41t8fRzSLRUqMUFCqahzitb_-3vw/viewform 

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl