środa, 20 styczeń 2021
plensk

Flora i fauna polskich Karpat

Zarówno ukształtowanie terenu, jak i klimat są na terenie Karpat zróżnicowane. Stąd – występuje tutaj prawdziwa mnogość gatunków roślinności oraz zwierząt. Czynnikiem determinującym obecność danych gatunków jest oczywiście wysokość.

Piętra roślinności jakie wyróżniamy w Karpatach mają indywidualne nazwy, lecz można je również sklasyfikować w sposób bardziej ogólny:

- piętro pogórza – najczęściej jest porośnięte przez lasy mieszane, tereny są dostępne, toteż często bywają zagospodarowane jako pola uprawne bądź inne; 

- regiel dolny – dominują tutaj lasy mieszane, bukowe, jodłowo – świerkowe, ale i zarośla olchowe, można również spotkać nisko położone pastwiska;

- regiel górny – leśnie piętro górne, którego nie porastają już lasy liściaste. Zamiast tego występuje wiele borów świerkowych, z nielicznymi polanami;

- piętro kosodrzewiny – piętro subalpejskie, z roślinnością krzewiastą – w polskich Karpatach kosodrzewina występuje zarówno w paśmie Beskidów, jak i Tatr, ale już w Bieszczadach brak regla górnego, natomiast kosodrzewina jest zastąpiona przez wysokogórskie łąki i tereny trawiaste;

- piętro halne – to wysokość, na której można spotkać głównie roślinność trawiastą, zioła, niskie krzewinki. Bogactwo gatunków zależy od podłoża – na wapiennym (w Tatrach Zachodnich) panują korzystniejsze warunki dla ich rozwoju, natomiast w Tatrach Wysokich – gorsze z uwagi na podłoże granitowe;

- turnie – ostatnie piętro roślinności, znajdujące się na wysokości powyżej 2300 m.n.p.m., z najbardziej ostrym klimatem, sprawiającym, że roślinne formacje są tutaj bardzo ubogie (ograniczają się do zagłębień terenu, szczelin skalnych etc.).

pietra roslinne w tatrach

Przetrwanie zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt stała się priorytetem, dzięki czemu wiele z gatunków występujących na  obszarach górskich podlega ścisłej (rzadziej częściowej)  ochronie. Do najczęściej wymienianych gatunków flory pozostających pod ochroną należą: szarotka alpejska, sasanka słowacka, warzucha tatrzańska, goździk lśniący, bieszczadzkie paprotniki (np. widlicz alpejski, pióropusznik strusi), kosaciec syberyjski, buławnik mieczolistny, śnieżyczka przebiśnieg, listeria jajowata. 

śnieżyczka przebiśnieg

Królestwo zwierząt obejmuje zarówno gatunki bezkręgowców, jak i kręgowców. Ich występowanie ponownie jest determinowane przez klimat. W Karpatach żyją duże, jak i mniejsze drapieżniki (będące w innych miejscach prawie na wymarciu): wilki szare, rysie euroazjatyckie, żbiki europejskie, dziki, niedźwiedzie, borsuki europejskie, lisy rude. Zbocza stanowią schronienie również dla zwierząt roślinożernych i rzecznych, jak jelenie, świstaki tatrzańskie, kozice północne, wydry czy bobry. Bogactwo gatunków dotyczy także świata ptaków, z których najbardziej charakterystyczne pozostają: orły przednie, puchacze, bociany czarne, głuszce zwyczajne, orliki krzykliwe, myszołowy. Zarówno na terenie Beskidów, Bieszczad, jak i Tatr spotkać można rozlicznych przedstawicieli gadów oraz płazów – salamandrę plamistą, padalca, traszkę górską, żmije, a także interesujące przykłady zwierząt bezkręgowych, obejmujących ponad 3000 gatunków (od chrząszczy, poprzez muchówki, motyle, aż po mięczaki).

Zalesie 1


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl