piątek, 05 marzec 2021
plensk

Karpaty w Polsce

W Polsce Karpaty zajmują 19 600 km2, co stanowi około 6% ogólnej powierzchni kraju. 88% terytorium Karpat Polskich należy do Karpat Zachodnich, pozostała część (obszar na wschód od Przełęczy Łupkowskiej) to Karpaty Wschodnie.

Ze względu na kryterium geologiczno-morfologiczne wyróżnia się Karpaty Wewnętrzne oraz Karpaty Zewnętrzne. Ponadto dzieli się Karpaty na część wschodnią i zachodnią. Podział Karpat na Zewnętrzne, Wewnętrzne oraz Wschodnie i Zachodnie jest powszechnie przyjmowany.

Wyróżnione regiony fizycznogeograficzne reprezentują cztery typy środowiska Karpat Polskich:
- wyżyn,
- gór niskich,
- gór średnich
- gór wysokich.

regiony

W nawiązaniu do budowy geologicznej łańcuch karpacki dzieli się na dwa pasma: starsze, nazywane Karpatami Wewnętrznymi i młodsze - Karpaty Zewnętrzne lub Fliszowe.

Do Karpat Wewnętrznych należą sfałdowane w górnej kredzie Tatry i Podhale, natomiast do Karpat Zewnętrznych sfałdowane w późnym paleogenie i miocenie Beskidy i pogórza karpackie. Na granicy dwóch pasm znajduje się Pieniński Pas Skałkowy fałdowany zarówno w młodszych jak i starszych fazach.

Najwyższym pasmem polskich i w ogóle całych Karpat są Tatry. Jest to najczęściej odwiedzany region w polskich górach. Sprzyjają temu piękne krajobrazy i bardzo rozwinięta sieć szlaków turystycznych i wspinaczkowych. Najwyższym szczytem polskich Tatr są Rysy (2499 m n.p.m.).

karpaty widok

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl