niedziela, 16 czerwiec 2024

Książki

 

Potencjał karpackich organizacji pozarządowych

 

W związku z realizacją zadania pn. Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności finansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prowadziło identyfikację kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki oraz produktów lokalnych i regionalnych.

Autorzy: Agnieszka Pieniążek, Mateusz Stopa, Ewelina Nycz.

Rok wydania: 2023

Skrypt dobrych praktyk

Wybrane aspekty z zarządzania gospodarstwem winiarskim. Skrypt dobrych praktyk


Publikacja Wybrane aspekty z zarządzania gospodarstwem winiarskim. Skrypt dobrych praktyk zawiera zagadnienia związane z charakterystyką rynku wina w Polsce i na świecie, marketing wina, zagadnienia turystyki winiarskiej, tworzenie oferty turystycznej oraz zarządzanie gospodarstwem winiarskim. Pozycja adresowana jest dla osób, które planują założyć gospodarstwo winiarskie i stawiać pierwsze kroki we wprowadzeniu wina do obrotu, właścicieli winnic, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką winiarstwa oraz pasjonatów wina.

Autorzy: Wojciech Bosak, Bartosz Wilczyński.

Rok wydania: 2018

   
dawna architektura tytuł

 DAWNA ARCHITEKTURA DREWNIANA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Publikacja przybliża Czytelnikom bogactwo istniejących oraz niezachowanych obiektów „kultury drewna” na obszarze województwa podkarpackiego. I może te wzory będą stanownić inspiracje dla architektów, na bazie której będzie rozwijać się nowa, współczesna architektura podkarpacka, której elementami będą drewniane belki, a dach kryty będzie gontem.

Autorzy: Wojciech Dragan, Danuta Blin-Olbert, Janusz Mazur, Tomasz J. Filozof, Grażyna Stojak

Rok wydania: 2016

fauna wodna final

FAUNA WODNA POTOKÓW KARPACKICH. PRZEWODNIK TERENOWY

 

W niniejszej publikacji znajdują się zwięzłe opisy wybranych grup zwierząt bezkręgowych i gatunków ryb zasiedlających potoki i rzeki obszaru Karpat położonego w obrębie województwa podkarpackiego.
Na potrzeby przewodnika wybrano zespoły organizów i gatunki przyrodniczo cenne, ale rónież te najbardziej charakterystyczne dla omawianego regionu. Aby ułatwić właściwe postrzeganie podwodnego świata zwierząt, na wstępie przedstawiono również krótkie charakterystyki warunków panujących w wodach płynących, obszarów z dobrze zachowanymi potokami, opisy siedlisk czy zagrożenia ze strony działalności człowieka. Książka została opracowana w sposób umożliwiający korzystanie z niej bezpośrednio w terenie, załączono także uproszczone klucze do oznaczenia organizmów, a jej zasadniczą część stanowią tablice barwne.

Autorzy: Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak

Rok wydania 2015

księga ETHNOBOTANICAL STUDY

STUDIUM ETNOBOTANICZNE. Znaczenie roślin w kulturze, tradycji i życiu człowieka.

 

Badacze dziejów i kultur odnajdują w zbiorze mitów, dawnych przesądów i zabobonów wiele niezwykle cennych informacji na temat podejmowania trudów codzienności i oswajania najbliższej przestrzeni przez Jedną z nauk, która wyodrębniła się pod koniec XIX wieku z szeroko rozumianej etnografii jest etnobotanika Zadaniem badaczy zgłębiających wiedzę etnobotaniczą jest m.in. odnajdywanie i zrozumienie związków łączących człowieka z otaczającą go przyrodą. W sposób popularny publikacje ukazuje, w jaki sposób człowiek włącza rośliny w granice swojego świata, nadając im znaczenie symboliczne. Szereg przykładów z terenu województwa podkarpackiego.

Autorzy: Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut.

Rok wydania: 2014

Aniołowie NGOS

Aniołowie NGO’s i organizacje wykluczone. Kondycja podkarpackiego sektora pozarządowego

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kondycji sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” projektu „Akademia słowa, umiejętności, realizacji”. Szczególne uwaga zostanie poświęcona organizacjom biorącym udział w projekcie.

Autor: Agnieszka Pieniążek

Rok wydania 2013

Przechwytywanie

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim

Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim ochrony i użytkowania ogrodów dworskich w województwie podkarpackim. W opracowaniu zostają poruszane zagadnienia związane z pielęgnacją drzew i ogrodów oraz błędów najczęściej popełnianych w sztuce ogrodowej. Można również znaleść informacje o aktualnym stanie ogrodów dworskich na Podkarpaciu, ich utrzymanie, w mniejszym zakresie zaś tematykę historyczną.

Autor: Narcyz Piórecki

Rok wydania: 2011

INNOWACJE OKŁADKA

Innowacyjność w turystyce


Niniejsze opracowanie jest zwartą pozycją książkową poświęconą dość szeroko pojętej problematyce innowacyjności i konkurencyjności w turystyce. Tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje zagadnienia innowacyjnych rozwiązań w sferze usług, ze szczególnym uwzględnieniem działalności hotelarsko-gastronomicznej oraz gospodarki uzdrowiskowej, jak również ekoinnowacyjnych rozwiązań w szeroko pojętej turystyce. W publikacji opisano innowacyjne metody zarządzania rozwojem turystyki oraz przedstawiono nowe koncepcje w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego do rozwoju turystyki oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne w hotelarstwie.

 

Autorzy:

Monografia pod redacją Jana Krupy.

Rok wydania: 2010

 

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl