środa, 20 styczeń 2021
plensk

KONKURS NA INICJATYWĘ ZWIĄZANĄ Z KULTURĄ WOŁOSKĄ I TRADYCJAMI PASTERSKIMI

Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do konkursu pn. „Na Wołoskim Szlaku…” w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020 na przygotowanie inicjatywy związanej z kulturą wołoską i tradycjami pasterskimi.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

O udział w konkursie ubiegać się mogą wyłącznie partnerstwa, złożone z:
• Lidera Partnerstwa - organizacji silniejszej, rozpoznawalnej lokalnie, ale wymagającej wsparcia, posiadającej niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, oraz
• co najmniej 2 Partnerów - słabych organizacji o bardzo ograniczonym potencjale, nieaktywnych. Budżet Partnera za ostatni rok nie powinien przekraczać 20 tys. PLN
• Preferowane będą inicjatywy angażujące innych lokalnych partnerów: samorząd i/lub przedsiębiorców, mieszkańców.

Termin składania zgłoszeń: 10 sierpnia 2020 r.
Okres realizacji inicjatyw: do 30 października 2020 r.
Ilość inicjatyw przewidzianych do dofinansowania w projekcie: 12
Budżet na 1 inicjatywę: ok. 4800 PLN, w tym 4500 PLN to wartość dofinansowania, a 300 PLN stanowi wkład własny organizacji w postaci wolontariatu (10 godz. x 30 PLN).
Nie przekazujemy kwoty 4500 PLN, lecz opłacamy faktury/rachunki związane z inicjatywą.
Korzyści wynikające z przystąpienia do konkursu: bezpłatne doradztwo oraz sfinansowanie inicjatywy związanej z kulturą wołoską i tradycjami pasterskimi.

UWAGA! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 17 850 01 81

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać do dnia 10.08.2020 r.
• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu)
• bądź dostarczyć osobiście do biura projektu:


FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 sierpnia br.
Lista zakwalifikowanych inicjatyw zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konwencjakarpacka.org.pl, a poszczególne organizacje otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania.

Link do strony z naborem, gdzie można znaleźć więcej informacji: www.konwencjakarpacka.org.pl w zakładce FUNDACJA

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Fundacja Instytut Regionalny
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 17 850 00 81 www.konwencjakarpacka.org.pl

 

 logotypy.png


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl