wtorek, 19 styczeń 2021
plensk

Konkurs „Na Wołoskim Szlaku…”

Informujemy, iż w ramach konkursu „Na Wołoskim Szlaku…” wpłynęło 13 zgłoszeń. Z uwagi na fakt, iż większość z nich wymaga uzupełnień lub doprecyzowania danych, lista wybranych do realizacji inicjatyw zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury uzupełnień.

Konkurs jest częścią zadania publicznego „Na Wołoskim Szlaku” realizowanego przez Fundację Instytut Regionalny, a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl